DSU logo 53. Divisionsturnering 2014-2015
brikker
Hvor spilles
de kommende kampe?Der er indsendt PGN-filer for alle godkendte kampe

Nyheder

Ny udgave af skakligaen

Skakligaklubberne bør checke deres mailboxe, da jeg i dag har sendt en revideret udgave af skakligaen rundt. Jeg håber den løser alle de problemer, som er påpeget. Webmaster på skak.dk lægger den sikkert op så hurtigt som muligt.
Som anført i mail er vi ved at nå det punkt, hvor HB overtager sagsbehandlingen, men da jeg er bortrejst fredag-søndag vil svarfrist være søndag kl. 18!
Ivan Plougmann Madsen 17. august 2015

+ Turnering 2015-2016
Nu er der fundet et hjem til de foreløbige udgaver af divisionsturneringen på dette link:
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=940

Der vil som vanligt være en log så man kan følge ændringer.
Ivan Plougmann Madsen 15. juli 2015

+ Divisionsturnering 2015-16
Alle klubber skulle nu have modtaget mail om divisionsturnering 2015-16 - med en række spørgsmål rækkende fra fællesstævner i skakligaen til sidste runde i alle rækker. Da der pt. er en overgangsperiode mellem dette system og et holdturneringssystem vil jeg bede de "nye" klubber om at sende deres kontaktoplysninger som svar på den mail, der skulle være modtaget.
Ivan Plougmann Madsen 21. april 2015

+ Divisionsturneringsleder
I påsken overtog undertegnede jobbet som divisionsturneringsleder, jeg håber på et godt samarbejde med klubberne.
Ivan Plougmann Madsen 19. april 2015

+ Aalborg 2 forbliver i 2. division
Jævnfør reglementet skulle der have været spillet kvalifikationskamp mellem nr. 6 i henholdsvis 2. divisions gruppe 3 og 4. Det ville have været en kamp mellem Bov 2 (gruppe 3) og Aalborg 2 (gruppe 4).
Efter lodtrækning kom kampen til at hedde Aalborg 2 - Bov 2.
Desværre har Bov 2 efterfølgende trukket sig fra kvalifikationskampen, og dermed forbliver Aalborg 2 i 2. division.
Brian Lorenzen 5. marts 2015

+ Datoer for sæsonen 2015/2016
Med en meget tidlig Påske i 2016, er det et komprimeret tidsrum programmet skal integreres i. Tilmeldingsfristen til Landsholdsklassen 2016 er 3 uger før 2. påskedag, hvilket medfører at turneringen skal være afsluttet den 6/3 2015, hvor der er sidste runde i Skakligaen. Divisionen skal slutte 1 uge før Skakligaen, og har følgelig sidste runde den 28/2.

Lør 31-okt Skakliga
Søn 01-nov Skakliga
Søn 06-dec Skakliga
Lør 09-jan Skakliga
Søn 10-jan Skakliga
Søn 24-jan Skakliga
Søn 07-feb Skakliga
Lør 05-mar Skakliga
Søn 06-mar Skakliga

Søn 25-okt Division
Søn 08-nov Division
Søn 22-nov Division
Søn 13-dec Division
Søn 17-jan Division
Søn 31-jan Division
Søn 28-feb Division

Det er lykkedes at styre nogenlunde klar af vinterferieugerne, bortset fra søndag den 28. februar.
Der er placeret en divisionsturneringsrunde den 22. november, som er sidste spilledag ved EM for landshold. Den er meget svær at finde plads til andre steder uden at konflikte med andre vedtagne forudsætninger.

Planen har, efter HBs ønske, fjernet datosammenfald mellem Skakliga og 1. 2. division. Bundesligaen skal der pt. ikke tages hensyn til fordi der er få skakliga spillere som spiller her. Alligevel er der ingen konflikter mellem skakliga og bundesliga, mens der 2 gange er overlap mellem Bundesliga og 1. 2. division.

På Divisionsturneringsudvalgets vegne

Poul Jacobsen
Poul Jacobsen 10. februar 2015

+ Partier fra Skakligaen
Klubberne i Skakligaen skal huske at indsende partierne efter hver runde. Jeg kan se, at der mangler en del partier, så alle de relevante klubber bedes følge op på, om de har indsendt det nødvendige.
Brian Lorenzen 22. januar 2015

+ Spilledato for udsat kamp i Skakligaen
Den udsatte kamp fra 3. runde i Skakligaen bliver spillet søndag den 1. marts.
Brian Lorenzen 22. januar 2015

+ Spillested i Skakligaen
Weekendens dobbeltrunde i Aarhus i Skakligaen spilles:
Abildgården, Skovvangsvej 99, 8200 Aarhus N
Brian Lorenzen 6. januar 2015

+ Jetsmark - Århus/Skolerne sagsforløb
1. november anmodede Jetsmark Skakklub om at flyttet 3. rundes kamp mod Århus/Skolerne, under henvisning til reglementets § 6 stk. f. ii, idet Jesper Thybo var udtaget til Ungdoms OL.
3. november imødekommer TL anmodningen.
4. november skriver Jetsmark til Århus/Skolerne herom, og foreslår i samme skrivelse et antal mulige spilledatoer.
14. december konstaterer TL at det ikke er lykkedes de 2 klubber at nå til enighed om en dato, og dikterer at der skal spilles den 4. januar.
23. december anker Jetsmark Skakklub denne kendelse til turneringskomiteen med påstand om at der ikke skal spilles den 4. januar.

30. december afgiver turneringskomiteen følgende kendelse:
Vi giver Jetsmark ret, kampen skal ikke spilles 4 januar 2015.
Hvis klubberne ikke kan blive enige om datoen for en ny spille dato inden for 3 uger (tirsdag 20 januar kl:23:59), så skal TL træffe en endegyldig beslutning om ny dato, som skal oplyses 30 dage før spilledato, og denne skal være før 6 marts 2015

1. januar anker Århus/Skolerne TKs afgørelse til Skaknævnet med påstand om at der alligevel skal spilles den 4. januar.
2. januar meddeler Skaknævnet Århus/Skolerne at man ikke kan påtage sig at behandle sagen på de vilkår der var forudsat ved indgivelse af sagen for Skaknævnet, hvorfor Skaknævnet anser sagen som tilbagekaldt af Århus/Skolerne.

Dette betyder at kampen nu skal spilles på et tidspunkt som fastsættes efter instruksen som TK har anført i kendelsen dateret 30. december.
Poul Jacobsen 4. januar 2015

+ Nyt ansigt i Turneringskomiteen
Fra d.d. har turneringskomiteen følgende sammensætning.

Formand: IA Lars Johansen
IA Kenneth Varberg
Kim Skaanning-Pedersen

Sager til behandling i Divisionsturnerings komiteen sendes pr. e-mail til Turneringslederen, der sørger for fremsendelse til komiteen

Poul Jacobsen 4. januar 2015

+ Søndag den 14. december
Turneringsledelsen kan ikke kontaktes i løbet af spilledagen søndag den 14. december 2014.
Kampene vil så vidt muligt blive godkendt søndag aften.
Brian Lorenzen 13. december 2014

+ Konklusioner fra HBseminar om Divisionsturneringen
• Hovedbestyrelsen har lørdag den 22. november drøftet forskellige forhold vedrørende divisionsturneringen, herunder hvilke hensyn som Divisionsturneringslederen skal iagttage under planlægningen af kommende sæsons turnering.

Planlægning tager hensyn til Skoleskak DM, OL, EM for Landshold, at weekenden mellem uge 7 og 8 ikke må benyttes, mens weekenderne før og efter så vidt muligt undgås. Skakliga runder planlægges så vidt muligt placeret forskelligt fra divisionsturneringens runder.

Klubber hvis spillere udtages til OL, hold EM, vejen mod FIDE VM individuelt f. eks. ZONE turneringer, giver ret til at få flyttet kampe som berøres heraf. Andre flytninger kan aftales mellem klubberne og tillades af divisionsturneringslederen.

Liveskaktransmissioner af Skakliga kampe tilstræbes understøttet på forskellig vis, så der sendes mest mulig liveskak. Evt. etablerer DSU en central liveskak operatør som kan supportere klubberne i varierende omfang.
Poul Jacobsen 22. november 2014

+ Indberetning af resultater for 16/11
Undertegnede vikarierer for divisionsturneringslederen ved den kommende runde. Systemet virker nu igen som i kender det, og alle skal indberette kampene som før.
Har man glemt eller mistet sit brugernavn og/eller password til divisionsskak.dk, kan/skal det rekvireres ved undertegnede, enten telefonisk eller via mail.

Alle ønskes god kamp.

Poul Jacobsen
Tlf.: 40 83 36 16
Email: divisionsturneringsudvalg@skak.dk
Poul Jacobsen 14. november 2014

+ Tildeling af advarsel
Se TL-nyt om tildeling af advarsel
Brian Lorenzen 10. november 2014

+ Styrkelister m.v. lagt op
Alle styrkelister er nu lagt op eller ajourført i systemet. Når man opretter så mange lister som tilfældet her, vil der uværgeligt ske fejl, så alle bedes hjælpe med at tjekke listerne er korrekte.
Desuden bedes man tjekke om holdledere, spillested og kluboplysninger i øvrigt er korrekt angivet.
Resultater af de hidtil spillede kampe håber vi at få ajourført med alle enkeltresultater i løbet af ganske kort tid.
Poul Jacobsen 30. oktober 2014

+ Divisionsturneringen starter
Divisionsturneringen starter i dag med 1. runde i Skakligaen. De øvrige divisioner følger trop i morgen.
Mens vi venter på, at divisionssystemet kommer op og køre på sædvanlig vis, kan man finde sine informationer, styrkelister, holdkampskemaer osv. via skak.dk.
God turnering til alle.
Brian Lorenzen 25. oktober 2014

+ Styrkelister
Der arbejdes pt. på at samle alle de indsendte styrkelister, rettelser, etc. til et samlet værk til offentliggørelse inden lørdagens start på divisionsturneringen.
Brian Lorenzen 22. oktober 2014

+ Esbjerg Skakforening - spillested
Esbjerg Skakforening oplyser, at deres spillested er:
Teknisk Gymnasium, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Brian Lorenzen 22. oktober 2014

+ Fristforlængelse
Grundet de systemmæssige udfordringer som vi pt. oplever, forlænges fristen for indsendelse af styrkelister m.v. fra den 16. oktober til den 19. oktober.
Håber at der er fundet en løsning til den tid.
Jeg vil bede alle klubber om også for en sikkerheds skyld at sende den korrekte styrkeliste til mig.
Brian Lorenzen 15. oktober 2014

+ Frist for indsendelse af styrkelister m.v.
Fristen for indsendelse styrkelister m.v. til den kommende divisionsturnering, der har 1. runde den 25. oktober for Skakligaens vedkommende og 26. oktober for de øvrige rækker, er den 16. oktober.
Brian Lorenzen 29. september 2014

+ Gruppeinddeling

Aage Dalstrup Olsen
Fra Aage Olsen er den 28.6.2014 modtaget følgende pr. email:
"Hej Verner!

Grupperne til den kommende divisionsturnering ser således ud:

Skakliga:

Brønshøj
Team Nordea Skanderborg
Jetsmark
Nordkalotten
Aarhus/Skolerne
Nordre
Sk. 1968 1
Hillerød
Esbjerg
ØBRO

Afslutning holdes i Skanderborg

1. Divisions, gruppe 1:

Næstved
Frederiksberg
K41 2
BMS 1
Tåstrup
BMS 2
Phillidor
K41 1

Afslutning holdes i BMS

1. Division, gruppe 2:

Evans 1
Frem 1
Viborg
Sk. 1968 2
Aalborg 1
Herning
Bov
Nørresundby

Afslutning holdes i Herning

2. Division, gruppe 1:

Helsingør
Brønshøj 2
Sjælsø
Furesø
Allerød 1
Odysseus
ØBRO 2
Roskilde

Afslutning holdes i Allerød

2. Division, gruppe 2:

Holbæk 1
Læseforeningen
Køge
Sorø
Frem 2
Sydøstfyn
Holbæk 2
Tårnet, Svendborg

Afslutning holdes i Sorø

2. Division, gruppe 3:

Evans 2
Skanderborg
Haderslev
Tønder
Evans 3
Springeren
Fredericia
Bov 2

Afslutning holdes i Evans

2. Division, gruppe 4:

Randers
Skive
Jetsmark 2
Holstebro
Silkeborg
Viby
Aalborg 3
Thy

Afslutning holdes i Randers


Med venlig hilsen


Aage Olsen"
Verner Christensen 29. juni 2014

+ Spilledatoer i sæsonen 2014/15

Spilledatoer 2014/15
Der har været en del forespørgsler om næste sæsons spilledatoer.
Nu kan sløret løftes. Divisionsudvalgets forslag er forelagt HB. HB-medlemmerne har fået en frist til indsigelser. Så de offentliggøres med det forbehold, at HB kan ændre datoerne.Verner Christensen 26. marts 2014Holdturneringen

De sidste partier er spillet.
Holdturneringen er afsluttet.

På gensyn næste sæson!!